Sander van den Brink

coördinator dans en drama

Sander is coördinator van team dans en drama. Samen met zijn collega’s bedenkt en ontwikkelt hij de nieuwe dans- en dramalessen van 123ZINGj en zorgt hij ervoor dat ze perfect aansluiten bij de muzieklessen die jullie al van ons kennen. Een goede les is toegankelijk voor leerkrachten en levert plezier op voor de leerlingen, vindt Sander. Hij begrijpt wat leerkrachten en leerlingen nodig hebben, want hij staat al jaren zelf voor de klas.

Een boost voor je zelfvertrouwen

Sander hoopt dat jullie net zoveel plezier krijgen in dans- en drama als hijzelf. Vindt drama en dans belangrijk omdat het je sociale vaardigheden, uitdrukkingsmogelijkheden en creativiteit vergroot. Bovendien krijgt je zelfvertrouwen een boost.

Nieuwsgierige collega

Hoezo doen we dat? Waarom is dit zo? Sander is nieuwsgierig maar ook kritisch én maakt tegelijkertijd veel lol op de werkvloer. Doet graag een dansje of een grappige drama-oefening tussen de bedrijven door.

Wordt blij van

Een uitgebreide BBQ waarbij hij alles zelf klaar mag maken, waarbij ook zo nu en dan iets mislukt! Danst graag in de huiskamer met zijn zoontje en vrouw. Wordt liever s’ nachts nergens voor wakker gemaakt maar als het echt moet, dan voor een vakantie naar een bestemming die hij nog niet kent. 

Opleiding

Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, B.A. of Theatre in education (B.Ed.) & Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, Master Kunsteducatie (Med)

Deed voor de master kunsteducatie onderzoek naar hoe studenten op de pabo zich tijdens de stage bewust kunnen worden van hun competenties om drama-onderwijs aan te bieden.

Relevante werkervaring

Docent dans/drama in PO, VO en HBO

Was werkzaam als lerarenopleider Dans/Drama op de pabo van Hogeschool Inholland en werkt freelance als dramadocent in primair en voortgezet onderwijs. Heeft voor Kunstgebouw lessen ontwikkeld voor kijkkunst. Is daarnaast lid van de werkveldcommissie van de docent theater opleiding te Tilburg.

Co-auteur Spelend leren en ontdekken

Is medeauteur van Spelend leren en ontdekken, het handboek voor dramaonderwijs op de pabo.

Regisseur en toneelauteur

Regisseert diverse toneelgezelschappen en schrijft theaterteksten.

Andere teamleden bekijken?

Eveline Sand
ontwikkelaar lesmateriaal, liedjesschrijver, trainer
Thijs van Gurp
coördinator lesmateriaal, liedjesschrijver, producer